umubare wimidugudu igize Byimana sector numubare wimidugudu idafite umuriro

NGO yatanze iki Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kibazo kuri Umurenge wa Byimana

Ikibazo cyasubijwe igice.

Iva: NGO

Nyakubahwa Umurenge wa Byimana,

Nifuzaga kumenya umubare wimidugudu igize umurenge wa Byimana
numubare wi midugudu idafite umuriro.

Mbaye mbashimiye,

NGO

Iyandikishe kuri ibi

Umurenge wa Byimana

Umurenge wa BYIMANA ufite imidugudu 63,n'utugali 7.Murakoze

NAHAYO JEAN MARIE
ES BYIMANA SECTOR
RUHANGO DISTRICT
SOUTH PROVINCE
E-mail [Byimana sector request email]
CUG 0788232779

erekena ibice byavuzweho

Iyandikishe kuri ibi

Ibyo gukora kuri iki kibazo

Ueo ariwe wese:
Umurenge wa Byimana gusa:

Kurikira iki kibazo

Hari abantu 2 bakurikiye iki kibazo

Birakomeretsanya? Ntibikwiye?

Gusaba amakuru bwite cyangwa ibibazo bikomeretsanya ntabwo bifatwa nk' ibijyanye n'ubwisanzure bwo kumenya amakuru (read more).

Niba utekereza ko iki kibazo kidahwitse, ushobora kubimenyesha abayobozi b'uru rubuga

Erekana iki kibazo

Gira icyo ukora ku byo wamenye

Ibindi bibazo bisa n'iki

gushimira

Kuri Umurenge wa Juru kuri h baptiste

Kwishyuza umurenge

Kuri Umurenge wa Gatsata kuri Peace Hillary

Ibindi bibazo bisa n'iki

Ibisobanuro ku mateka y'ibyabaye

Waba ufite uburenganzira kuri bimwe mu bicuruzwa byamamazwa hano?