Nifuzaga kumenya Gasogi

Dieudonné MUSHABIZI yatanze iki Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kibazo kuri Umurenge wa Ndera

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, Umurenge wa Ndera yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Iva: Dieudonné MUSHABIZI

Dear Ndera sector,

Kubera nifuza gukora umushinga w'ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibitoki
biribwa bitetse, nashakaga kumenya niba Gasogi iri muri zone yo
guhingamo (cfr masterplan), Gasogi yaba ihuriwemo n'utuhe tugari,
turimo menages zingahe? Ese Umurenge wa Ndera waba ufite menages
zingahe?
Merci.

Iyandikishe kuri ibi

Ibyo gukora kuri iki kibazo

Ueo ariwe wese:
Umurenge wa Ndera gusa:

Kurikira iki kibazo

Hari abantu 1 bakurikiye iki kibazo

Birakomeretsanya? Ntibikwiye?

Gusaba amakuru bwite cyangwa ibibazo bikomeretsanya ntabwo bifatwa nk' ibijyanye n'ubwisanzure bwo kumenya amakuru (read more).

Niba utekereza ko iki kibazo kidahwitse, ushobora kubimenyesha abayobozi b'uru rubuga

Erekana iki kibazo

Gira icyo ukora ku byo wamenye

Ibindi bibazo bisa n'iki

Ibisobanuro ku mateka y'ibyabaye

Waba ufite uburenganzira kuri bimwe mu bicuruzwa byamamazwa hano?