Kwimwa irangamimerere y'umubyeyi wawe utakiriho

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Nitwa Emmanuel nagiye ku murenge nsaba irangamimerere y'umubyeyi wanjye umwanditsi w'irangamimerere arayinyima ngo cyeretse nitwaje inyandiko igaragaza ko iyo rangamimerere ihari, mbazanira attestation de deces nabwo ambwira ko ntayo. None ubu nakora iki?