Ntabwo tuzi niba ibisubizo bishya kuri iki kibazo bifite amakuru cyangwa ntayo – niba uri Ngirinshuti sylidio turagusaba kwinjira hanyuma ukamenyesha abantu bose.

Kubaza amakuru

Dutegereje ko Ngirinshuti sylidio asoma ibisubizo biherutse gutangwa agahindura irangamimerere

Ngirinshuti sylidio

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru.

Mwandebera id no 1199380189733049 kur dosiye A200617qpiw koyakosowe amazina

Mbaye mbashimiye,
Mbaye mbashimiye igisubizo cyanyu cyiza

National ID Agency

Muraho,

Nk'uko twabibabwiye Muraho,

Indangamuntu yawe ntiragera kuri NIDA, muzajye kuyireba ku murenge mwayitanzemo muyizane kuri NIDA n'ibyangombwa biyikosoza tubafashe.

Murakoze

erekena ibice byavuzweho

Ntabwo tuzi niba ibisubizo bishya kuri iki kibazo bifite amakuru cyangwa ntayo – niba uri Ngirinshuti sylidio turagusaba kwinjira hanyuma ukamenyesha abantu bose.