Joining the NISS

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, National Intelligence and Security Services yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Dear National Intelligence and Security Services,

I would like to ask if you're undergo for the recruitment this year? Thanks

Yours faithfully,
NTWARI prosper