Indangamuntu isimbura iyatakaye

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, National ID Agency yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Buyobozi bwa National ID Agency,
Nasabye irangamuntu isimbura iyatakaye amezi abaye ikenda ntarayibona nikubera iki ID no, 1199770135264026