Ibisabwa kugirango umuntu akore dispensaire

Uwimana Christine made this Ubwisanzure bwo kumenya amakuru request to Minisiteri y'Ubuzima

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Ikibazo cyasubijwe igice.

Buyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru.

Mbaye mbashimiye,

Uwimana Christine

Malick KAYUMBA, Minisiteri y'Ubuzima

Muraho Christine,
Ubutumwa bwanyu twabwakiriye.
Twifuza kumenya aho mukorera na telephone yanyu kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibyo mwifuza.
Amakuru tuzayabaha kandi nibyo dushinzwe kandi ni uburenganzira bwanyu.
Murakoze, mugire ibihe byiza.
-------------------------------------------------------
Malick Kayumba
Head of Rwanda Health Communication Centre,
Rwanda Biomedical Centre
Skype: kayumbamalick
Tel: +250 788350035
Twitter: @malickkayumba1

erekena ibice byavuzweho