Field Crime Crisis

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, National Intelligence and Security Services yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Dear National Intelligence and Security Services,
Hi, I'm Rugambwa obed.
I would like to ask for the opportunity to joining NISS.
actually it's honest to be the part of serve,protect the sovereignty of the country of Rwanda.
thank you!

Yours faithfully,
Rugambwa obed