Ongeraho widget

Kongera ho widget Gusaba kongererwa izina nabatijwe kwirangamuntu, shyira iyi kode ku rubuga rwawe

widget izaba imeze gutya: