Twandikire

Kwandikira umuyobozi kugirango ubone amakuru yemewe n’amategeko

  • Jya hano kugirango utange ikibazo, ku mugaragaro, uhabwe amakuru avuye ku bayobozi.
  • Urashaka kubaza amakuru yihariye akwerekeyeho? Soma paji yacu y’ubufasha..

Kuvugana n’itsinda rya Sobanukirwa team

  • Banza usome paji y’ubufasha kuko ishobora gusubiza ikibazo cyawe vuba.
  • Byatunezeza cyane kumva ibitekerezo byawe ku bijyanye no gukoresha uru rubuga. Ushobora kuzuza iyi fishi, cyangwa ukatwoherereza imeli kuri team@sobanukirwa.rw
  • Twebwe turi umuryango utegamiye kuri leta ntabwo turi ikigo cya leta.

(or sign in)

Ubufasha dushobora gutanga ni ubujyanye n’ibibazo bya tekinike gusa, cyangwa se ibibazo bijyanye n’ubwisanzure bwo kumenya amakuru.

<-- nitwe dukurikirana uru rubuga, ntabwo ari leta!