Abayobozi

Yabonye 641 abayobozi

Umurenge wa Ruvune ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwabicuma ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwamiko ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwaniro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwankuba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwaza ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwempasha ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwerere ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rweru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwezamenyo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwimiyaga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwinkwavu ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Sake ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Save ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shangasha ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shangi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shingiro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shyara ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shyira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shyogwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shyorongi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Simbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Sovu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Tabagwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Tare ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Tumba mu karere ka Huye ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Tumba mu karere ka Rulindo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Twumba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Uwinkingi ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Zaza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umutwe w’Abadepite ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Union des cooperatives des producteurs agricole intégrée Uzwi no ku izina rya UNICOOPAGI.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
University Central Hospital of Butare Uzwi no ku izina rya CHUB.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
University Central Hospital of Kigali Uzwi no ku izina rya CHUK.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
University of Rwanda Uzwi no ku izina rya UR.
ibibazo 3 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Water and Sanitation Corporation Uzwi no ku izina rya WASAC.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Workforce Development Authority Uzwi no ku izina rya WDA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Young ICT Entrepreneurs Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Zigama CSS ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?