Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Umurenge wa Save ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.