Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Umurenge wa Busanze ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.