Rwanda Organisation of Professional Management Consultants

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya ROPC

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Rwanda Organisation of Professional Management Consultants ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.