Rwanda Energy Group

Ikigo cy'igihugu, uzwi no ku izina rya REG

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Rwanda Energy Group ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.