Rwanda Bureau of Standards

Ikigo cy'igihugu, uzwi no ku izina rya RBS

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Rwanda Bureau of Standards ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.