Rwanda Association of Practicing Accountants

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya RAPA

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Rwanda Association of Practicing Accountants ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.