Rwanda Airports Company

Ikigo cya Guverinoma y'u Rwanda, uzwi no ku izina rya RAC

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Rwanda Airports Company ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.