Ibiro bya Minisiteri w'Intebe

Ishami muri minisiteri, uzwi no ku izina rya PRIMATURE

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Ibiro bya Minisiteri w'Intebe ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.