Organisation of Cassava Processors & Exporters in Rwanda

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya OCPER

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Organisation of Cassava Processors & Exporters in Rwanda ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.