Abayobozi

Yabonye 3 abayobozi uhereye kuri ‘W’

Water and Sanitation Corporation Uzwi no ku izina rya WASAC.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Intara y'Uburengerazuba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Workforce Development Authority Uzwi no ku izina rya WDA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?