Abayobozi

Yabonye 424 abayobozi uhereye kuri ‘U’

Umurenge wa Base ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bigogwe ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Boneza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bugarama ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bugeshi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bukure ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bumbogo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bungwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Burega ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Buruhukiro ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busanze ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busengo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bushekeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bushenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bushoki ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busogo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Busoro ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Butare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Butaro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Buyoga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bweramana ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bweyeye ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bwira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bwishyura ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bwisige ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Byimana ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Byumba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Coko ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyabakamyi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyabingo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyahinda ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyanika mu karere ka Burera ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyanzarwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyato ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyeru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyeza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyinzuzi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyumba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyungo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyuve ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Fumbwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gacaca ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gacurabwenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gahanga ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gahara ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gahengeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gahini ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gakenke ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gasaka ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gasange ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashaki ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashali ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashanda ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashenyi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashonga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashora ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gataraga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatebe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatenga ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatore ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatsata ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatsibo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatumba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatunda ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gihango ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Giheke ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gihombo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gihundwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikomero ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikondo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikonko ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikundamvura ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gisenyi ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishamvu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishari ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishubi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishyita ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gisozi ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitambi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitega ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitesi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Giti ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitoki ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitovu ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Hindiro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Huye ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jabana ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jali ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Janja ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jarama ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jenda ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jomba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Juru ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabacuzi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabagari ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?