Abayobozi

Yabonye 7 abayobozi uhereye kuri ‘J’

Umurenge wa Jabana ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jali ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Janja ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jarama ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jenda ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jomba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Juru ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?