Abayobozi

Yabonye 9 abayobozi uhereye kuri ‘F’

Fédération des Coopératives de Maïs au Rwanda Uzwi no ku izina rya FCMR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération des Coopératives des Producteurs de Pomme de terre au Rwanda Uzwi no ku izina rya FECOPPORWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération des unions des coopératives de riz au Rwanda Uzwi no ku izina rya FUCORIRWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Federation of Fishery Cooperatives in Rwanda Uzwi no ku izina rya FEFICOORWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Conducteurs des Taxi Motos Uzwi no ku izina rya FERWACOTAMO.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Coopératives d'Apiculteurs Uzwi no ku izina rya FERWACAPI.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Coopératives des Théiculteurs Uzwi no ku izina rya FERWACOTHE.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Forex Bureaus Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Fumbwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?