Abayobozi

Yabonye 14 abayobozi mu bwoko ‘Rwamagana’

Umurenge wa Fumbwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gahengeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishari ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karenge ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kigabiro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muhazi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Munyaga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Munyiginya ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Musha mu karere ka Rwamagana ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muyumbu ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mwulire ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyakariro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nzige ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rubona ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?