Abayobozi

Yabonye 18 abayobozi mu bwoko ‘Rusizi’

Umurenge wa Bugarama ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Butare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bweyeye ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gashonga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Giheke ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gihundwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikundamvura ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gitambi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kamembe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muganza mu karere ka Rusizi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mururu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nkanka ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nkombo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nkungu ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyakabuye ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyakarenzo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nzahaha ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?