Abayobozi

Yabonye 9 abayobozi mu bwoko ‘Ruhango’

Umurenge wa Bweramana ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Byimana ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabagari ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mbuye ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mwendo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ntongwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?