Abayobozi

Yabonye 5 abayobozi mu bwoko ‘Intara n'umugi wa Kigali’

City of Kigali ibibazo 3 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Intara y'Amajyaruguru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Intara y'Amajyepfo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Intara y'Iburasirazuba ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Intara y'Uburengerazuba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?