Abayobozi

Yabonye 66 abayobozi mu bwoko ‘Private bodies’

Association des commerçants grossistes et détaillants au Rwanda Uzwi no ku izina rya ACGDR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des concessionnaires des marques automobiles ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics Uzwi no ku izina rya AEBTP.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des importateurs des produits pétroliers au Rwanda Uzwi no ku izina rya ASSIMPER.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des importateurs grossistes en produits pharmaceutiques Uzwi no ku izina rya AIGPHAR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des Médecins privés au Rwanda Uzwi no ku izina rya AMPR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des Pharmaciens propriétaires d’officine du Rwanda Uzwi no ku izina rya APPOR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des transporteurs agrées au Rwanda Uzwi no ku izina rya ATAR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association des transporteurs des personnes au Rwanda Uzwi no ku izina rya ATPR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association for Promotion of Metal Works Uzwi no ku izina rya APROMET.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Cleaning Companies of Rwanda Uzwi no ku izina rya ASCCOR.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Insurance Brokers Uzwi no ku izina rya APROCAS.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Insurers of Rwanda Uzwi no ku izina rya ASSAR.
ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Maize Millers in Rwanda Uzwi no ku izina rya AMMIRWA.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Microfinance Institutions of Rwanda Uzwi no ku izina rya AMIR.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association of Professional Tailors Uzwi no ku izina rya ATP.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association pour la promotion des artisans du bois Uzwi no ku izina rya APROAB.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association pour la promotion des producteurs de jus, boissons alcooliques et alcoolisées au Rwanda Uzwi no ku izina rya APPROJUBAR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association professionnelle des imprimeries opérant au Rwanda Uzwi no ku izina rya APIOR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Association professionnelle des photographes et cameramen du Rwanda Uzwi no ku izina rya APPHORWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Beauty Makers Association Uzwi no ku izina rya BMA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Coffee Exporters and Processors Association of Rwanda Uzwi no ku izina rya CEPAR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Energy Private Developers Association Uzwi no ku izina rya EPD.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération des Coopératives de Maïs au Rwanda Uzwi no ku izina rya FCMR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération des Coopératives des Producteurs de Pomme de terre au Rwanda Uzwi no ku izina rya FECOPPORWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération des unions des coopératives de riz au Rwanda Uzwi no ku izina rya FUCORIRWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Federation of Fishery Cooperatives in Rwanda Uzwi no ku izina rya FEFICOORWA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Conducteurs des Taxi Motos Uzwi no ku izina rya FERWACOTAMO.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Coopératives d'Apiculteurs Uzwi no ku izina rya FERWACAPI.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Fédération Rwandaise des Coopératives des Théiculteurs Uzwi no ku izina rya FERWACOTHE.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Forex Bureaus Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
ICT Solution Providers Association Uzwi no ku izina rya ISPA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Information Technology Equipment Resellers Association Uzwi no ku izina rya ITR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Institute of Certified Public Accountants of Rwanda Uzwi no ku izina rya ICPAR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Institution of Engineers Rwanda Uzwi no ku izina rya IER.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Isoko Arts Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
National Dairy Farmers Federation of Rwanda Uzwi no ku izina rya NDFFR.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Organisation of Cassava Processors & Exporters in Rwanda Uzwi no ku izina rya OCPER.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Association of Manufacturers Uzwi no ku izina rya RAM.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Association of Practicing Accountants Uzwi no ku izina rya RAPA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Association of Producers, Exporters and Sellers of Handicrafts Products Uzwi no ku izina rya RAPESH.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Association of Real Estate Brokers Uzwi no ku izina rya RWAREB.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Bankers' Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Bar Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Bread Bakers Association Uzwi no ku izina rya RBBA.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Cassava Cooperatives Federation ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Coffee Cooperatives Federation Uzwi no ku izina rya RCCF.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Driver and Safari Guides Association Uzwi no ku izina rya RWASAGA.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Freight Forwarders Association Uzwi no ku izina rya ADR.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Garages Association Uzwi no ku izina rya RGA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Horticulture Interprofessional Organisation ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Hospitality Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Institute of Architects Uzwi no ku izina rya RIA.
ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Live Animals and Meat Export Organization Uzwi no ku izina rya RAMEO.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Mining Association Uzwi no ku izina rya RMA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Mushroom Exporters and Producers Organization Uzwi no ku izina rya REMPO.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Organisation of Professional Management Consultants Uzwi no ku izina rya ROPC.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Poultry Industry Association Uzwi no ku izina rya RPIA.
ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Private Schools Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Tourism Educators Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwanda Tours and Travel Association Uzwi no ku izina rya RTTA.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwandese Association for the Promotion of Hand Textile Producers Uzwi no ku izina rya RAPROHAT.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Rwandese Association for the Promotion of Leather and Leather Products Uzwi no ku izina rya RAPROLEP.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Software Applications Developers Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Union des cooperatives des producteurs agricole intégrée Uzwi no ku izina rya UNICOOPAGI.
ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Young ICT Entrepreneurs Association ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?