Abayobozi

Yabonye 14 abayobozi mu bwoko ‘Nyaruguru’

Umurenge wa Busanze ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyahinda ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kibeho ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kivu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mata ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Munini ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ngera ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ngoma mu karere ka Nyaruguru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyabimata ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyaruguru ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruheru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruramba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rusenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?