Abayobozi

Yabonye 15 abayobozi mu bwoko ‘Nyamasheke’

Umurenge wa Bushekeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bushenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyato ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gihombo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kagano ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kanjongo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karambi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karengera ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karimbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Macuba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mahembe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyabitekeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rangiro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruharambuga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shangi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?