Abayobozi

Yabonye 18 abayobozi mu bwoko ‘Nyamagabe’

Umurenge wa Buruhukiro ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gasaka ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kaduha ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kamegeri ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kibilizi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kibumbwe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kitabi ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mbazi mu karere ka Nyamagabe ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mugano ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Musange ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Musebeya ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mushubi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nkomane ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyamagabe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Tare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Uwinkingi ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?