Abayobozi

Yabonye 12 abayobozi mu bwoko ‘Nyabihu’

Umurenge wa Bigogwe ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jenda ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jomba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabatwa ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karago ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kintobo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mukamira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muringa ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rambura ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rugera ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rurembo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shyira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?