Abayobozi

Yabonye 14 abayobozi mu bwoko ‘Ngoma’

Umurenge wa Gashanda ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jarama ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karembo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kazo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kibungo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mugesera ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Murama mu karere ka Ngoma ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mutenderi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rukira ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rukumberi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rurenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Sake ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Zaza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?