Abayobozi

Yabonye 13 abayobozi mu bwoko ‘Kayonza’

Umurenge wa Gahini ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kabarondo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Murama mu karere ka Kayonza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Murundi mu karere ka Kayonza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mwili ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ndego ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyamirama ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Planner mu karere ka Kayonza ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rukara ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruramira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwinkwavu ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?