Abayobozi

Yabonye 12 abayobozi mu bwoko ‘Kamonyi’

Umurenge wa Gacurabwenge ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Karama mu karere ka Kamonyi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kayenzi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kayumbu ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mugina ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Musambira ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ngamba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyarubaka ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rugarika ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rukoma ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Runda ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?