Abayobozi

Yabonye 13 abayobozi mu bwoko ‘Gisagara’

Umurenge wa Gikonko ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gishubi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kansi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kigembe ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mamba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muganza mu karere ka Gisagara ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mugombwa ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mukindo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Musha mu karere ka Gisagara ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ndora ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyanza ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Save ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?