Abayobozi

Yabonye 21 abayobozi mu bwoko ‘Gicumbi’

Umurenge wa Bukure ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Bwisige ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Byumba ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Cyumba ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Giti ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kageyo mu karere ka Gicumbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kaniga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Manyagiro ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Miyove ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mukarange mu karere ka Gicumbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Muko mu karere ka Gicumbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Mutete ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nyankenke ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rubaya ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rukomo mu karere ka Gicumbi ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rushaki ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rutare ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ruvune ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rwamiko ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Shangasha ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?