Abayobozi

Yabonye 15 abayobozi mu bwoko ‘Gasabo’

Umurenge wa Bumbogo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gatsata ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gikomero ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Gisozi ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jabana ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Jali ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kacyiru ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kimihurura ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kimironko ibibazo 4 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Kinyinya ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Ndera ibibazo 3 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Nduba ibibazo 2 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rusororo ikibazo 1 cyabajijwe.
Byashyizweho ku wa .
Umurenge wa Rutunga ibibazo 0 byabajijwe.
Byashyizweho ku wa .

Ntushobora kubona uwo ushaka?