Institution of Engineers Rwanda

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya IER

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Institution of Engineers Rwanda ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.