Federation of Fishery Cooperatives in Rwanda

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya FEFICOORWA

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Federation of Fishery Cooperatives in Rwanda ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.