Association of Microfinance Institutions of Rwanda

Private bodies in Rwanda, uzwi no ku izina rya AMIR

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Association of Microfinance Institutions of Rwanda ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.