Akarere ka Rutsiro

Ibiro by'akarere

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Akarere ka Rutsiro ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.