Akarere ka Rusizi

Ibiro by'akarere

Ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru byatanzwe hakoreshejwe uru rubuga

Nta muntu urabaza Akarere ka Rusizi ibibazo by'ubwisanzure bwo kumenya amakuru akoresheje uru rubuga.