We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uwizeye Abraham please sign in and let everyone know.

Nahawe ID 1199080160721196 isimbura iyatakaye ariko iyo nyitanze nshaka service Ku irembo, money Gram, ... bambwirako itari muri système ya NIDA niba bishoboka mwamfasha

We're waiting for Uwizeye Abraham to read recent responses and update the status.

Buyobozi bwa National ID Agency

Nahawe ID:1199080160721196 isimbura iyatakaye No:1199080160721010 ariko iyo nyitanze nshaka service Ku irembo,money gram,.. bambwirako itari muri système ya NIDA. Niba bishoboka mwamfasha

Uwizeye Abraham

National ID Agency

Dear Abraham,

Tugiye gukurikirana niba itari muri system, tubikemure

show quoted sections

National ID Agency

Dear Abraham,

Ikibazo cyawe twizere ko cyakemutse. Niba kitarakemutse watubwira tukagufasha

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uwizeye Abraham please sign in and let everyone know.