Kubaza uko ibigo bishya(GS) bibona zimwe mumfashanyigisho(ibitabo,mudasobwa..)

Jean claude Uwiringiyimana made this Access to Information request to Ministry of Education

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Education should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Jean claude Uwiringiyimana

Dear Ministry of Education,

I would like to ask for the following information under Law no 04/2013 of 08/02/2013 relating to access to information.

Nigute ibigo bishyashya biba byavutse(GS)bibona zimwe mumfashanyigisho harimo:ibitabo,mudasobwa.....doreko bitangira usanga ntakintu nakimwe kibereye kuri ibyo bigo bityo abarezi bagatangira akazi bibagora n'abana bakagenda babihomberamo.

Yours faithfully,
Jean Claude Uwiringiyimana