Izungura

M.bugingo J.M.V made this Access to Information request to Ministry of Justice

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear Ministry of Justice,

ikibazo mfite giteye gutya Data yashakanye na mama byemewe n'amategeko mu 1978, mama atabaruka 1983, data ashaka undi mugore nawe barasezerana mu 1984, none na data yapfuye muri 2013, umutungo usigarana umugore bashakanye 1984, ubwo abana ba mbere bazungura ababyeyi babo gute?

Odette Yankulije, Ministry of Justice

1 Attachment

Dear BUGINGO

Itegeko riteganya ko izungura ry’abashyingiranywe ritangira ari uko bombi bapfuye cyangwa umwe yongeye gushyingirwa. Byongeye kuzungura bigenda bihinduka bitewe n'uburyo abashyingiranywe bari barahisemo gucunga imitungo yabo. Gusa, muri rusange nakubwira ko mu gihe abashyingiranywe bari baravanze umutungo usigaye yegukana umutungo wose akubahiriza inshingano yo kurera abana babo n’ab’uwapfuye bemewe n’amategeko. Icyakora, iyo uwapfakaye ataye inshingano zo kurera abana bose cyangwa bamwe muri bo uwapfuye asize, yamburwa n’urukiko rubifitiye ububasha izo nshingano na kimwe cya kabiri (½) cy’umutungo wose, rukanagena ushinzwe kubarera no kubacungira umutungo kugeza igihe bagiriye imyaka y’ubukure.

Ariko kugirango ubisobanukirwe neza ukurikije case yanyu uko uyizi, wareba muri iryo tegeko nkoherereje rigenga izungura.

YANKULIJE Odette
Head of Access to Justice Services Department/Principal State Attorney
Ministry of Justice
Kigali Rwanda

________________________________________
From: M.bugingo J.M.V [[ATI #150 email]]
Sent: Wednesday, January 04, 2017 11:47 AM
To: Odette Yankulije
Subject: Access to information request - Izungura

Dear Ministry of Justice,

ikibazo mfite giteye gutya Data yashakanye na mama byemewe
n'amategeko mu 1978, mama atabaruka 1983, data ashaka undi mugore
nawe barasezerana mu 1984, none na data yapfuye muri 2013, umutungo
usigarana umugore bashakanye 1984, ubwo abana ba mbere bazungura
ababyeyi babo gute?

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[ATI #150 email]

Is [MINIJUST request email] the wrong address for Access to
information requests to Ministry of Justice? If so, please contact
us using this form:
https://sobanukirwa.rw/change_request/ne...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://sobanukirwa.rw/help/officers

If you find this service useful as an ATI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's ATI page.

-------------------------------------------------------------------