gushimira

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Juru sector should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Buyobozi bwa Umurenge wa Juru

Ndabashimira kubwo guca abajura bari baratuzengereje muri juru nsaba ko nabazabasimbura muzabahishurira ibanga mukoresha. We love Mr Innocent MUSHENYI he is strong man.
Ariko ahatari umuriro muzadufashe pe!! Juru, rwinume, na Mugorore