We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are MANISHIMWE GILBERT please sign in and let everyone know.

Gusaba gukosorerwa amazina

MANISHIMWE GILBERT made this Access to Information request to National ID Agency

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for MANISHIMWE GILBERT to read a recent response and update the status.

Mwiriweneza neza umuntu wize primary atarabatizw akabatizwa nyuma kubyangombwabye bindihari amazina abari ariko kuri I'd harizina rimwe ashakakobihuzwa nibindi byangombwa yigiyeho mwamufasha mute? Yaca muzihenzira?
Amazina nigiye ntarabatizwa: MANISHIMWE
Arinaryoriri kuri I'd.
Nyuma yokubatizwa: MANISHIMWE GILBERT.
Kuri results zose havuyemo P6.

Murakoze

National ID Agency

Mwiriwe,

Murasabwa kubanza gusaba iryo zina mu buryo bwemewe n'amategeko muri MINALOC hanyuma mwamara kuryemererwa tukazarikosora.

Murakoze

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are MANISHIMWE GILBERT please sign in and let everyone know.