Gusaba gukosora

NIYITEGEKA Marie Claudine made this Access to Information request to Rwanda Education Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Rwanda Education Board should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

NIYITEGEKA Marie Claudine

Mwiriweneza ndashaka kwibabaza nkumuntu wize primary afite amazina2 gusa ariko yagera muwa1 senior akabatizwa agatangira gukoresha ayomazina 3
Akaba Ari is kuri result slip y3 na 6 secondary ndetse akaba ayakotesha na University ashatse kugirango ahuze amazina ye na primary yabigenzagute? Mugihe bitari kwirangamuntu